Program razvoj podeželja


Aktivnost iz naslova Podukrepa M06.4

Z vključitvijo v podukrep M06.4 smo deležni povračila stroškov za energetsko sanacijo in dozidavo hotelskih sob.

 

Operacijo sofinancira:
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Evropska komisija, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si

Back to Top